رصد و پیگیری نقطه نظرات و مشکلات مردم در شهرداری منطقه 10 اصفهان

رصد و پیگیری نقطه نظرات و مشکلات مردم در شهرداری منطقه 10 اصفهان


جیک و جیک -
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با حضور در اداره ارتباطات مردمی 137 شهرداری اصفهان پاسخگوی تلفنی مسائل، دغدغه ها و مشکلات مردم شد.

برچسب‌ها:

رصد پیگیری نقطه نظرات مشکلات مردم شهرداری منطقه 10 اصفهان

به اشتراک بگذارید: