به مالباختگان یارانه بدهید!

به مالباختگان یارانه بدهید!


جیک و جیک - یک کارشناس اقتصادی مصوبات دولت برای حمایت از بورس را تورم‌زا دانست و گفت: در این زمینه بهترین راهکار این است که درآمد حاصل از مالیات بر نقل‌وانتقال سهام به عنوان یارانه به سهامداران خرد متضرر شده از بورس پرداخت شود. 
برچسب‌ها:

مالباختگان یارانه بدهید

به اشتراک بگذارید:
136