کارگران و کارفرمایان بالهای بلامنازع اقتصادی کشور هستند

کارگران و کارفرمایان بالهای بلامنازع اقتصادی کشور هستند


جیک و جیک -
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد کارگران و کارفرمایان را بالهای بلامنازع اقتصاد در کنار هم عنوان کرد و گفت: پرنده اقتصادی کشور بدون هر کدام از این دو قشر قادر به پرواز نیست.

برچسب‌ها:

کارگران کارفرمایان بالهای بلامنازع اقتصادی کشور هستند

به اشتراک بگذارید: