نرخ بیکاری سوئد در اوج ۲۴ سال اخیر

نرخ بیکاری سوئد در اوج ۲۴ سال اخیر


جیک و جیک - شمار بیکاران سوئدی از نیم میلیون نفر نیز گذشت.
برچسب‌ها:

نرخ بیکاری سوئد اوج ۲۴ سال اخیر

به اشتراک بگذارید:
136