ثبت با سند برابر می‌شود؟!

ثبت با سند برابر می‌شود؟!


جیک و جیک - رامین حیدری فاروقی ضمن ابراز امیدواری از اینکه خبر خوب هیات وزیران برای مستندنگاری سینمایی پروژه‌های بزرگ اجرایی شود تاکید کرده است، از آنجا که کار مستندساز زندگی با اسنادِ راستگوست، باید تلاش شود به دور از برخی ملاحظات برای دسترسی به اسناد، آنچه از پروژه‌ها توسط مستندسازان ثبت می‌شود با سند برابر باشد.
برچسب‌ها:

ثبت سند برابر می شود

به اشتراک بگذارید:
->>