اطاعت خاشعین چیست؟

اطاعت خاشعین چیست؟


جیک و جیک - از رسول خدا (ص) سؤال کردند شرح صدر چیست؟ حضرت فرمودند: نوری است که خداوند در قلب هرکس بخواهد می‌افکند و در پرتو آن، روح او وسیع و گشاده می‌شود. پرسیدند آیا نشانه‌ای دارد؟ فرمودند: نشانه‌اش توجه به آخرت، دل‌کندن از دنیا و آماده شدن برای مرگ قبل از فرا رسیدن آن است.
برچسب‌ها:

اطاعت خاشعین چیست

به اشتراک بگذارید:
->>