زخم هنرستیزان بر کتیبه قاجاری ری

زخم هنرستیزان بر کتیبه قاجاری ری


جیک و جیک - شهرری - ایرنا - هنوز ۲ ماه از ثبت اثر تاریخی « چشمه علی » شهرستان ری در فهرست میراث طبیعی کشور نگذشته بود که این بار هنرستیزان با افشانه رنگ مو به جانش افتادند و کتیبه تاریخی به جای مانده از عهد قاجاری را زخمی کردند.
برچسب‌ها:

زخم هنرستیزان بر کتیبه قاجاری ری

به اشتراک بگذارید:
136