فقه توان نقد سنت و دفاع از تجدد را دارد

فقه توان نقد سنت و دفاع از تجدد را دارد


جیک و جیک - تهران- ایرنا- مرحوم داوود فیرحی عقیده داشت: دستگاه فقه از قویترین دستگاه‌هایی است که می‌تواند عرف را اصلاح و تقویت کرده و بنیادی برای حقوق مدرن باشد، همچنان که توان نقد سنت و دفاع از تجدد را دارد.
برچسب‌ها:

فقه توان نقد سنت دفاع تجدد را دارد

به اشتراک بگذارید:
->>