ببینید: گرانی مرغ کار دست مردم داد!

ببینید: گرانی مرغ کار دست مردم داد!


جیک و جیک - افزایش قیمت مرغ و کاهش قدرت خرید مردم در کنار شکل گیری صف‌های طولانی برای دریافت مرغ دولتی، سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در هفته نامه کاهگول شد.
برچسب‌ها:

ببینید گرانی مرغ کار دست مردم داد

به اشتراک بگذارید:
136