ببینید این بازیکن فقط قیافه‌ش غلط اندازه!

ببینید این بازیکن فقط قیافه‌ش غلط اندازه!


جیک و جیک - بحران صغر سنی در فوتبال پایه و مشخص شدن سن بیشتر یکی از بازیکنان آکادمی کیا که باعث تصمیماتی از سوی کمیته انضباطی شد، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.
برچسب‌ها:

ببینید این بازیکن فقط قیافه غلط اندازه

به اشتراک بگذارید:
->>