آنجا که پرده پوشی عفو کریم توست

آنجا که پرده پوشی عفو کریم توست


جیک و جیک - روز چهاردهم رسید. روز « أَللّـهُمَّ لا تُؤاخِـذْنی فیهِ بِالْعَـثَراتِ وَ أَقِـلْنی فیهِ مِنَ الْخَطـایا وَ الْهَـفَواتِ....»: خدایا مرا مؤاخذه نکن در ایـن روز به لغزش ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگیها...»
برچسب‌ها:

آنجا پرده پوشی عفو کریم توست

به اشتراک بگذارید:
136