پدیده شکستن استخوان،قبل از افتادن/ چرا شیر نخوردن، فاجعه ملی است؟!

پدیده شکستن استخوان،قبل از افتادن/ چرا شیر نخوردن، فاجعه ملی است؟!


جیک و جیک - در «هفته ملی سلامت» دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران (پگاه)، از ضرورت مصرف شیر برای ایرانیان می‌گوید.
برچسب‌ها:

پدیده شکستن استخوان قبل افتادن چرا شیر نخوردن فاجعه ملی است

به اشتراک بگذارید:
->>