مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های کشور در طرح مدیریت سرعت / احداث سالانه ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه در ۸ سال گذشته

مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های کشور در طرح مدیریت سرعت / احداث سالانه ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه در ۸ سال گذشته


جیک و جیک - وزیر راه و شهرسازی از مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های کشور در طرح مدیریت سرعت خبر داد.
برچسب‌ها:

مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر راه های کشور طرح مدیریت سرعت احداث سالانه ۱۰۰۰ کیلومتر بزرگراه سال گذشته

به اشتراک بگذارید:
->>