تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش گاوداری‌های به ٦٨.٦ درصد رسید

تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش گاوداری‌های به ٦٨.٦ درصد رسید


جیک و جیک - شاخص قیمت تولید کننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل زمستان سال ١٣٩٩ برابر با ٣٨٠,١ بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١١.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٦٨.٦ درصد افزایش یافته است.
برچسب‌ها:

تورم نقطه تولیدکننده بخش گاوداری های ٦٨ درصد رسید

به اشتراک بگذارید: