مخالفت QFC با درخواست ایران

مخالفت QFC با درخواست ایران


جیک و جیک - فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده میزبانی درCAS، چهارمین بیانیه خود را صادر کرد.

برچسب‌ها:

مخالفت qfc درخواست ایران

به اشتراک بگذارید: