معرفی سرپرست دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال

معرفی سرپرست دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال


جیک و جیک - با حکم سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، سرپرست دپارتمان مسابقات بین المللی منصوب شد.

برچسب‌ها:

معرفی سرپرست دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال

به اشتراک بگذارید: