هدف قرار گفتن یک کشتی بریتانیایی در بندر «ینبع»

هدف قرار گفتن یک کشتی بریتانیایی در بندر «ینبع»


جیک و جیک - شرکت امنیت دریایی «دریاد گلوبال» از احتمال حمله به یک کشتی در بندر مینا خبر داد.


برچسب‌ها:

هدف قرار گفتن یک کشتی بریتانیایی بندر ینبع

به اشتراک بگذارید: