تسلط یک گروه مخالف کودتا بر پایگاه وابسته به ارتش میانمار

تسلط یک گروه مخالف کودتا بر پایگاه وابسته به ارتش میانمار


جیک و جیک - اعضای وابسته به فرقه «کارین» کنترل یک پایگاه وابسته به ارتش میاتمار را به دست گرفتند.


برچسب‌ها:

تسلط یک گروه مخالف کودتا بر پایگاه وابسته ارتش میانمار

به اشتراک بگذارید: