درخواست اوباما از همه کشورها برای مقابله جدی با کودتای نظامی میانمار

درخواست اوباما از همه کشورها برای مقابله جدی با کودتای نظامی میانمار


جیک و جیک - رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا همه کشورها را به مقابله جدی با شورای نظامی میانمار فرا‌خواند.
برچسب‌ها:

درخواست اوباما همه کشورها مقابله جدی کودتای نظامی میانمار

به اشتراک بگذارید: