تحقیق وزارت امنیت میهن درباره افراط‌گرایی در میان کارکنانش

تحقیق وزارت امنیت میهن درباره افراط‌گرایی در میان کارکنانش


جیک و جیک - وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا درباره تهدید خشونت داخلی و افراط‌گرایی در میان کارکنانش تحقیق می‌کند.
برچسب‌ها:

تحقیق وزارت امنیت میهن درباره افراط گرایی میان کارکنانش

به اشتراک بگذارید: