«سلام تهران» میزبان پدر و مادر شهید محمدحسین حدادیان خواهد شد

«سلام تهران» میزبان پدر و مادر شهید محمدحسین حدادیان خواهد شد


جیک و جیک - برنامه «سلام تهران» در اولین برنامه خود میزبان پدر و مادر شهید محمدحسین حدادیان خواهد شد.
برچسب‌ها:

سلام تهران میزبان پدر مادر شهید محمدحسین حدادیان خواهد

به اشتراک بگذارید: