انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران


جیک و جیک - پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی به دبیری مهدی قاسمی و به منظور ایجاد انگیزه و پویایی در میان عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقای سطح عکاسی مطبوعاتی برگزار خواهد شد.
برچسب‌ها:

انتشار فراخوان پنجمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

به اشتراک بگذارید: