نامه مجمع ناشران انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور و هشداری برای ورشکستگی صنعت نشر

نامه مجمع ناشران انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور و هشداری برای ورشکستگی صنعت نشر


جیک و جیک - مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به بی‌اعتنایی به تولید داخلی کاغذ و تخصیص نیافتن ارز برای واردات انتقاد و بیان کرد این موضوع صنعت نشر را به ورشکستگی رسانده است.
برچسب‌ها:

نامه مجمع ناشران انقلاب اسلامی رئیس جمهور هشداری ورشکستگی صنعت نشر

به اشتراک بگذارید: