خرید ۵۴ میلیارد ریال کتاب در جلسه ۶۳۱ هیات انتخاب و خرید کتاب

خرید ۵۴ میلیارد ریال کتاب در جلسه ۶۳۱ هیات انتخاب و خرید کتاب


جیک و جیک - هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۵۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون ​و ۹۰۰ ​هزار ریال کتاب را در جلسه ۶۳۱ تصیوب کرد.
برچسب‌ها:

خرید ۵۴ میلیارد ریال کتاب جلسه ۶۳۱ هیات انتخاب خرید کتاب

به اشتراک بگذارید: