دشمنان با طراحی بحران‌های ساختگی به دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند

دشمنان با طراحی بحران‌های ساختگی به دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند


جیک و جیک - معاون اول رییس جمهور خطاب به همه نهاد‌های حکومتی، سران قوا، نهاد‌های مدنی و دلسوزان کشور تأکید کرد: باید فریاد و صدای ما فریاد و صدای رسیدگی به مسایل مردم و حرف و سخن دلسوزی برای مردم باشد تا کشور از بحران‌های ساختگی که دشمنان علیه ملت طراحی کرده اند عبور کند.


برچسب‌ها:

دشمنان طراحی بحران های ساختگی دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند

به اشتراک بگذارید: