لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای جذب و مانع‌زدایی در راه بازگشت نخبگان و صاحبان سرمایه به کشور

لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای جذب و مانع‌زدایی در راه بازگشت نخبگان و صاحبان سرمایه به کشور


جیک و جیک - رئیس جمهور پس از گزارش تحقیقاتی بنیاد ملی نخبگان در مورد موضوع مهاجرت و روند رو به گسترش بازگشت نخبگان و اندیشمندان ایرانی به داخل کشور، تصریح کرد: تشکیل و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور طی سال‌های اخیر و نقش مهم آنان در بهبود اقتصاد و ارایه خدمات، نوآوری، فناوری تولید و رونق بازار، نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه جذب نخبگان از خارج کشور است.​


برچسب‌ها:

لزوم تدوین اجرای سیاست های مناسب جذب مانع زدایی راه بازگشت نخبگان صاحبان سرمایه کشور

به اشتراک بگذارید: