راست و دروغ یک توصیه‌ی ساده

راست و دروغ یک توصیه‌ی ساده


جیک و جیک - در روزهای اخیر، سخنان رئیس‌جمهوری در مورد مصرف آبزیان، سر و صدای زیادی بلند کرده‌است. سر و صداهایی که با مرور آن، می‌توان فهمید بسیاری از موج‌های خبری دیگر هم چطور ساخته و برجسته می‌شوند.
واقعیتِ ماجرای مصرف آبزیان را ببینید.
برچسب‌ها:

راست دروغ یک توصیه ساده

به اشتراک بگذارید: