اظهارات علی اف در مورد مرز ایران و آذربایجان

اظهارات علی اف در مورد مرز ایران و آذربایجان


جیک و جیک - رئیس جمهور آذربایجان مرز با ایران را مرز دوستی نامید.
برچسب‌ها:

اظهارات علی اف مورد مرز ایران آذربایجان

به اشتراک بگذارید: