مشارکت، لازمه مدیریت در دستگاه قضایی است/ کارکنان دستگاه قضایی باید رفتار مناسب و حُسن خلق داشته باشند

مشارکت، لازمه مدیریت در دستگاه قضایی است/ کارکنان دستگاه قضایی باید رفتار مناسب و حُسن خلق داشته باشند


جیک و جیک - رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مهم‌ترین خصوصیات و لازمه فعالیت در دستگاه قضایی رفتار مناسب و حُسن خلق است.
برچسب‌ها:

مشارکت لازمه مدیریت دستگاه قضایی است کارکنان دستگاه قضایی باید رفتار مناسب سن خلق داشته باشند

به اشتراک بگذارید: