​تجهیز و راه اندازی مراکز مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

​تجهیز و راه اندازی مراکز مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان


جیک و جیک - رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها وزارت بهداشت گفت: در راستای تحقق سیاست های کلی نظام سلامت در کشور و همچنین دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت در همه سطوح، ارائه خدمات مرتبط با مراقبتهای حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان در برنامه ملی مراقبت سرطان کشور منظور شده است.

برچسب‌ها:

تجهیز راه اندازی مراکز مراقبت های حمایتی تسکینی سرطان

به اشتراک بگذارید:
->>