مدیران راهبران تحقق اهداف تعلیم و تربیت هستند

مدیران راهبران تحقق اهداف تعلیم و تربیت هستند


جیک و جیک - وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگوی مستقیم با مدیران مدارس استان بوشهر، مدیران را عمود خیمه تعلیم و تربیت، دانست وگفت: مدیران، راهبران تحقق اهداف بلند تعلیم و تربیت و حلقه اتصال صف و ستاد هستند.


برچسب‌ها:

مدیران راهبران تحقق اهداف تعلیم تربیت هستند

به اشتراک بگذارید: