مجوز فروش یک باغ و تبدیل به ملک مسکونی توسط مدیران وقت شهرداری در سال ۹۴

مجوز فروش یک باغ و تبدیل به ملک مسکونی توسط مدیران وقت شهرداری در سال ۹۴


جیک و جیک - رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده یک پلاک ثبتی درباره ملکی در منطقه ۵ گفت: این ملک در سال ۹۴ توسط سازمان املاک شهرداری فروخته شده و این یک تخلف آشکار است و باید مدیرانی که این کار را کردند دادگاهی شوند چرا که خود شهرداری این ملک را در مقطعی سبز کرده، سپس مجوز فروش داده و اجازه می‌دهد در آن ملک مسکونی بسازند.
برچسب‌ها:

مجوز فروش یک باغ تبدیل ملک مسکونی توسط مدیران وقت شهرداری سال ۹۴

به اشتراک بگذارید: