ببینید | نخستین تصویر استقامت از مریخ

ببینید | نخستین تصویر استقامت از مریخ


جیک و جیک - مریخ پیمای استقامت لحظه ای پس از رسیدن به سطح مریخ ، این تصویر را مخابره کرد.
برچسب‌ها:

ببینید نخستین تصویر استقامت مریخ

به اشتراک بگذارید: