سود "کسعدی" افزایشی شد

سود "کسعدی" افزایشی شد


جیک و جیک - شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۱۷۹ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۵۰۹ درصدی در سود عملیاتی داشته است.
برچسب‌ها:

سود کسعدی افزایشی

به اشتراک بگذارید: