اوراق تبعی؛ ابزار پوشش ریسک بازار سهام

اوراق تبعی؛ ابزار پوشش ریسک بازار سهام


جیک و جیک - انتشار اوراق تبعی یا همان بیمه نامه سهام، مناسب ترین راهکار برای اطمینان خاطر سهامداران به ویژه سهامداران خرد خواهد بود و ریسک سهام را کاهش خواهد داد. پیشنهاد می شود انتشار اوراق تبعی به صورت یک الزام در دستور کار ناشران بازار سرمایه قرار گیرد.
برچسب‌ها:

اوراق تبعی ابزار پوشش ریسک بازار سهام

به اشتراک بگذارید: