تزریق نقدینگی، راه حلی برای بهبود شرایط

تزریق نقدینگی، راه حلی برای بهبود شرایط


جیک و جیک - مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان آگاه: «انتشار اوراق و تزریق نقدینگی جدید به بازار سهام حتی اگر مقطعی باشد، باز هم کمک حال این روزهای بازار است.»
برچسب‌ها:

تزریق نقدینگی راه حلی بهبود شرایط

به اشتراک بگذارید: