فروش "کدما" کاهشی شد

فروش "کدما" کاهشی شد


جیک و جیک - مقایسه فروش شرکت معدنی دماوند در فرودین ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۵۹درصد کاهش یافته است.
برچسب‌ها:

فروش کدما کاهشی

به اشتراک بگذارید: