درامد صادراتی "کپارس" به ۵۴ درصد رسید

درامد صادراتی "کپارس" به ۵۴ درصد رسید


جیک و جیک - مقدار ۴۶درصد از درامد شرکت کاشی پارس از طریق فروش داخلی و ۵۴درصد از طریق فروش صادراتی بوده است.
برچسب‌ها:

درامد صادراتی کپارس ۵۴ درصد رسید

به اشتراک بگذارید: