تعیین سود ۱۷۰۰ ریالی "کگهر"

تعیین سود ۱۷۰۰ ریالی "کگهر"


جیک و جیک - مجمع عمومی شرکت سنگ آهن گهر زمین تقسیم ۱۷۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.
برچسب‌ها:

تعیین سود ۱۷۰۰ ریالی کگهر

به اشتراک بگذارید: