"خساپا" صادرات نداشت

"خساپا" صادرات نداشت


جیک و جیک - شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ فروش حاصل از صادرات نداشت.
برچسب‌ها:

خساپا صادرات نداشت

به اشتراک بگذارید: