صدور احکام جدید مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تا دو هفته دیگر/ جرائم بیمه کارفرمایان بخشیده می‌شود

صدور احکام جدید مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تا دو هفته دیگر/ جرائم بیمه کارفرمایان بخشیده می‌شود


جیک و جیک - مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی خوزستان از صدور بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان و همچنین صدور احکام جدید مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی صادر و مابه‌التفاوت حکم در پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه خبر داد.
برچسب‌ها:

صدور احکام جدید مستمری بگیران تأمین اجتماعی تا دو هفته دیگر جرائم بیمه کارفرمایان بخشیده می شود

به اشتراک بگذارید: