صدور 114 مجوز احداث اتاقک کارگری در اراضی کشاورزی استان قزوین/ درخواست مالکان با مساحت کم مورد تایید نیست

صدور 114 مجوز احداث اتاقک کارگری در اراضی کشاورزی استان قزوین/ درخواست مالکان با مساحت کم مورد تایید نیست


جیک و جیک - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین از صدور ۱۱۴ باب مجوز احداث اتاقک‌ کارگری در اراضی زراعی و باغ های استان در سال گذشته خبر داد.
برچسب‌ها:

صدور 114 مجوز احداث اتاقک کارگری اراضی کشاورزی استان قزوین درخواست مالکان مساحت کم مورد تایید نیست

به اشتراک بگذارید: