خبرنگاران در گروه سه مشاغل پرخطر برای واکسن کرونا هستند

خبرنگاران در گروه سه مشاغل پرخطر برای واکسن کرونا هستند


جیک و جیک - سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خبرنگاران پس از گروه یک که شامل کادر بهداشت و درمان، جانبازان و بیماران خاص و گروه دو که شامل سالخوردگان بالای ۶۵ سال می‌باشد در گروه هدف سوم و مشاغل پر خطر برای واکسن‌کرونا قرار دارند.
برچسب‌ها:

خبرنگاران گروه سه مشاغل پرخطر واکسن کرونا هستند

به اشتراک بگذارید: