استقبال از دربی با برد به روحیه تیم کمک می کند

استقبال از دربی با برد به روحیه تیم کمک می کند


جیک و جیک - یحیی گل‌محمدی بعد از پیروزی یک برصفر مقابل نفت مسجدسلیمان اظهار داشت:بازی دست ما بود. بازی دستگرمی شده بود و حس مسابقه وجود نداشت.
برچسب‌ها:

استقبال دربی برد روحیه تیم کمک می کند

به اشتراک بگذارید:
136