نگاهی به کتاب «موانع و راهکارهای ارتقاء فرهنگ؛ همت و کار»/ همت عالی کیمیایی است که می‌تواند قفل‌های بسته را بگشاید

نگاهی به کتاب «موانع و راهکارهای ارتقاء فرهنگ؛ همت و کار»/ همت عالی کیمیایی است که می‌تواند قفل‌های بسته را بگشاید


جیک و جیک - کتاب «موانع و راهکارهای ارتقاء فرهنگ؛ همت و کار» تألیف جواد رحیمی دهسوری و رضا رحیمی دهسوری از سوی انتشارت چتر دانش روانه بازار کتاب شده است.
برچسب‌ها:

نگاهی کتاب موانع راهکارهای ارتقاء فرهنگ همت کار همت عالی کیمیایی است می تواند قفل های بسته را بگشاید

به اشتراک بگذارید:
->>