پرونده‌های ایران روی میز یونسکو

پرونده‌های ایران روی میز یونسکو


جیک و جیک - ایران درحالی پرونده‌های «جشن یلدا»، «جشن مهرگان»، «مهارت ساختن و نواختن عود»، «ترکمن‌دوزی»، «نوغان‌داری» و «ابریشم‌ریسی» را برای ثبت در فهرست جهانی به یونسکو فرستاده که حضور جدی رقبا در ثبت انحصاری و فوری بعضی پرونده‌ها همچنان تهدیدی برای میراث ایران است.
برچسب‌ها:

پرونده های ایران روی میز یونسکو

به اشتراک بگذارید: