گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین ادامه دارد

گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین ادامه دارد


جیک و جیک - گفت‌وگوها میان ایران و گروه ۱+۴ با ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی ‌در وین ادامه دارد.
برچسب‌ها:

گفت وگوهای ایران وین ادامه دارد

به اشتراک بگذارید:
136