چرا تفکر قالیبافیسم، باعث انزوای داخلی، منطقه‌ای و جهانی ایران خواهد شد؟

چرا تفکر قالیبافیسم، باعث انزوای داخلی، منطقه‌ای و جهانی ایران خواهد شد؟


جیک و جیک - حسین مقصودی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی یادداشت به بررسی کاندیداتوری احتمالی محمدباقر قالیباف برای چهارمین دوره، تحلیل نوع تفکر قالیباف و تبعات بروز و ظهور تفکر او در قوه مجربه می‌پردازد.
برچسب‌ها:

چرا تفکر قالیبافیسم باعث انزوای داخلی منطقه جهانی ایران خواهد

به اشتراک بگذارید:
->>