معترضان به تغییرات بودجه، اختیارات‌شان را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض کرده بودند/ اعضای کمیسیون تلفیق باید به صحن مجلس پاسخ دهند

معترضان به تغییرات بودجه، اختیارات‌شان را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض کرده بودند/ اعضای کمیسیون تلفیق باید به صحن مجلس پاسخ دهند


جیک و جیک - یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این که عده‌ای بیایند اختیارات خودشان را به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق واگذار کنند؛ بعد هم معترض شوند قابل قبول نیست.
برچسب‌ها:

معترضان تغییرات بودجه اختیارات شان را هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض کرده بودند اعضای کمیسیون تلفیق باید صحن مجلس پاسخ دهند

به اشتراک بگذارید:
->>