امروز فصل به ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان در صحنه دیپلماسی است

امروز فصل به ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان در صحنه دیپلماسی است


جیک و جیک - معاون اول رییس جمهور با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود بر همدلی و اتحاد برای تامین منافع و اقتدار ایران و بهبود زندگی مردم تاکید کرد.


برچسب‌ها:

امروز فصل ثمر نشستن خون پاک شهدای میدان صحنه دیپلماسی است

به اشتراک بگذارید:
136